Butle gazowe wykorzystywane w sferze gospodarczej

Gaz jest paliwem służącym między innymi do zasilania samochodów z odpowiednią instalacją czy też kuchenek gazowych wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia kuchenki lub płyty gazowej do sieci z gazem ziemnym. Gaz LPG znajduje jednak szerokie zastosowanie w przemyśle i rolnictwie.

Gaz płynny o cennych właściwościach

Gaz LPG jest gazem skroplonym i zwykle jest to propan, butan lub mieszanina obu tych gazów. Powstaje on pod ziemią, w procesach liczących sobie wiele milionów lat. Wydobywany jest z innymi gazami lub na platformach wiertniczych wraz z ropą naftową.

Cenną cechą charakterystyczną gazu LPG jest to, że ulega on skropleniu przy stosunkowo niskim poziomie ciśnienia i w temperaturze regulowanej, pokojowej. Dzięki temu może być bez problemu umieszczany w butlach lub zbiornikach gazowych i transportowany, nawet na duże odległości. Butle gazowe mogą być wykorzystywane w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy wysokiej temperaturze na zewnątrz, o ile są to butle szczelne i sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Dlatego warto jest kupować butle z gazem płynnym LPG wyłącznie od renomowanych dystrybutorów. Dzięki temu mamy pewność, że nie dojdzie do niekontrolowanego wybuchu butli. Pamiętajmy, że gaz płynny jest z natury bezwonny, ale producenci dodają do niego chemiczny zapach, aby łatwiej można było wykryć wyciek. Jeśli do niego dojdzie, stworzy to zagrożenie utraty zdrowia, a nawet życia przez osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu butli gazowej.

Odpowiedzialny producent i dystrybutor butli z gazem LPG solidnie zabezpieczy swoje produkty przed taką sytuacją i opatrzy je odpowiednimi oznaczeniami, m.in. w postaci plomb. Użytkując takie butle nie musimy martwić się o niekontrolowany wyciek substancji łatwopalnej i wybuchowej.

LPG w przemyśle i rolnictwie

Butle gazowe są wielozadaniowe i sprawdzą się znakomicie jako źródło energii do wszystkiego. Mogą być używane do pracy na placach budowy, w związku z prowadzeniem działań polegających na osuszaniu za pomocą palników atmosferycznych lub wiatrakowych. Butle LPG zasilają urządzenia do spawania, cięcia, wypalania, lutowania i hartowania, a także do podgrzewania bitumicznych pokryć dachowych i do pozbywania się chwastów metodą termiczną. Przemysł, rolnictwo i użytkownicy prywatni często sięgają po butle gazowe, głównie wtedy gdy nie mają możliwości skorzystania z gazu ziemnego. Mobilność butli z LPG jest ich atutem, który doceniają wszyscy użytkownicy.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On