Czy warto korzystać z obsługi prawnej firm? Kiedy może się przydać?

Wielu przedsiębiorców decyduje się na wsparcie profesjonalistów, również z dziedziny prawa. Takie działanie zwalnia ich niejako z odpowiedzialności posiadania gruntownej wiedzy prawniczej. To eksperci pomagają zrozumieć i zinterpretować często bardzo zawiłe i zmieniające się przepisy.

 

Content: Pomoc prawna świadczona przez liczne kancelarie przydaje się nie tylko największym przedsiębiorstwom, ale również średnim i małym firmom. Z obsługi prawnej można korzystać zarówno na etapie tworzenia firmy, jak i w fazie jej dalszego rozwoju, czy likwidacji. Zakres świadczonych usług nie jest ściśle określony i dany raz na zawsze, zazwyczaj dostosowywany jest do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Takie usługi, świadczone przez firmy zewnętrzne zwalniają przedsiębiorcę z konieczności stworzenia etatu wewnątrz firmy, pozwalają na korzystanie z usług jedynie w razie potrzeby, dając przy tym poczucie bezpieczeństwa.

Jakie usługi może obejmować obsługa prawna firm?

Pomoc prawna oferowana przedsiębiorcom przez kancelarie obejmuje szereg różnorakich działań, od udzielania porad aż do reprezentowania klienta przed sądem, czy administracją państwową. Zarządzający przedsiębiorstwami niejednokrotnie potrzebują wyjaśnień pewnych zawiłych kwestii prawnych, konkretnych przepisów, a także punktów stanowiących integralną część umowy. Często wsparcie merytoryczne prawników służy także opiniowaniu umów, czy ich sporządzaniu, tak, aby były skonstruowane w zgodzie z przepisami prawa, a także stanowiły zabezpieczenie dla interesów przedsiębiorcy. Obsługa prawna może obejmować negocjowanie warunków umów, przygotowywanie ważnych firmowych dokumentów (regulaminów, statutów), czy wsparcie w procesie starania się o różnego rodzaju pozwolenia i koncesje. To jednak niejedyne działania, jakie mogą podejmować prawnicy na rzecz przedsiębiorców, często służą pomocą w przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji czy postępowania upadłościowego. Nieznajomość prawa może poważnie zaszkodzić, prowadzić do wzrostu kosztów czy podejmowania błędnych decyzji, dlatego wciąż wzrasta znaczenie takich usług, jak obsługa prawna firm. Warszawa jest jednym z wielu miast, gdzie mieści się mnóstwo firm oferujących przedsiębiorcom wsparcie prawne – zarówno stacjonarnie, jak i w formie usług telefonicznych i mailowych. 

Zalety korzystania z usług kancelarii prawnych

Wśród najważniejszych zalet rozwiązania, jakim jest korzystanie w przedsiębiorstwie z obsługi prawnej, wymienić należy poczucie bezpieczeństwa, które daje świadomość możliwości skorzystania w dowolnej chwili ze wsparcia specjalistów. Przekazanie jakiegokolwiek procesu lub grupy działań firmie zewnętrznej pozwala przedsiębiorcy zoptymalizować działania, skupić się na rozwoju biznesu i kontroli na innych płaszczyznach. Bardzo często takie rozwiązania pozwalają również minimalizować koszty, ponieważ pracodawca nie musi zatrudniać etatowego pracownika, organizować stanowisk pracy czy dbać o regularne szkolenia i podnoszenie kompetencji kadry prawniczej. Korzyści płynące ze współpracy z kancelariami prawnymi są więc nie do przecenienia.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On