Czym są działania w obszarze Human Capital? Jak pomagają firmie?

Human Capital to kapitał ludzki, stanowiący motor napędzający każde przedsiębiorstwo. Największym wyzwaniem oraz problemem pojawiającym się w firmach jest zdobycie i utrzymanie wartościowych pracowników. Działania z obszaru Human Capital służą analizie efektywności pracowników, czy polityki płacowej i motywacyjnej.

 

Content: Bez wartościowych pracowników sukces przedsiębiorstwa jest niemożliwy. Tych zaś często trudno jest pozyskać, a także przekonać do pozostania w firmie. Zarządzający muszą zdawać sobie sprawę, że dziś liczy się nie tylko dobre wynagrodzenie, ale również możliwości pracowników – uzyskania awansu, rozwoju, łączenia życia zawodowego z prywatnym. Niestety w przedsiębiorstwach pojawiają się również problemy innego rodzaju – niewłaściwego wykorzystywania pracowniczych kompetencji, co prowadzi do spadku efektywności w firmie. Problemy tego rodzaju zawsze należy diagnozować, czemu służyć mają różnego typu działania w obszarze Human Capital.

Diagnoza problemów w przedsiębiorstwie 

Niemożność realizacji celów biznesowych czy spadek efektywności przedsiębiorstwa to tylko niektóre problemy, z jakimi borykają się współczesne firmy. Często nie zdają sobie jednak sprawy, skąd one wynikają, jak można je zdiagnozować, a idąc dalej, jak można je wyeliminować. Trzeba pamiętać, że gwarancją sukcesu jest jak najpełniejsze wykorzystanie kwalifikacji każdego pracownika, ale także ukierunkowanie go na zaplanowane cele gwarantujące przyszły sukces. Tu już niebagatelne znaczenie ma polityka płacowa przedsiębiorstwa oraz system motywacyjny. Pracownik, który może przyczynić się do sukcesu przedsiębiorstwa, powinien postrzegać swoją organizację jako atrakcyjną dla niego pod każdym względem, gwarantującą możliwości rozwoju, i dobre wynagrodzenie. Jak sprawdzić, czy w danej firmie wspomniane obszary funkcjonują poprawnie? Gdzie szukać wskazówek? To właśnie pewne analizy, badania w obszarze Human Capital dają odpowiedź na pytania nurtujące przedsiębiorców.

Badanie efektywności pracy i satysfakcji pracowniczej

Działania, które pozwalają zdiagnozować większość problemów przedsiębiorstw to przede wszystkim badanie efektywności pracy, a jednocześnie satysfakcji pracowniczej. Należy bowiem odpowiedzieć na pytanie, czy obowiązki w firmie przydzielone zostały odpowiednim osobom i czy ich kompetencje wykorzystane są prawidłowo. Z drugiej zaś strony warto pochylić się nad spojrzeniem pracownika na problem – jak jest wynagradzany, motywowany, informowany o postawionych celach. Czy zna możliwości, jakie daje mu pracodawca i czy wie, jak do nich dążyć i je wykorzystywać. Czasem pomaga samo ujednolicenie płac wg stanowisk czy grup, poprawa systemu premiowego, czy poprowadzenie warsztatów rozwojowych dla pracowników. Działania w obszarze Human Capital to wielorakie analizy, badania i rekomendacje specjalistów, z których powinien korzystać każdy przedsiębiorca.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On