Na czym polega motywacja zewnętrzna w firmie?

W życiu robimy pewne rzeczy po coś albo dla kogoś. Nasze postępowanie jest konsekwencją pewnych zdarzeń, sytuacji, wyborów, które można określić mianem motywów. To one pobudzają nas do określonego zachowania, które może być działaniem albo jego zaniechaniem.

Potrzeba i chęć jej zaspokojenia

Z encyklopedycznego punktu widzenia motywacja jest wzbudzonym przez różne potrzeby stanem gotowości do określonego działania służącego osiągnięciu pewnego celu. Chęć zaspokojenia tej potrzeby, która może mieć charakter psychiczny albo fizjologiczny, kieruje naszymi poczynaniami w taki sposób, żeby przyniosły one spodziewany przez nas efekt.

Przebieg procesu motywacyjnego można zawrzeć w kilku punktach. Najpierw pojawia się potrzeba, która wzbudza energię do określonego postępowania. Następnie skupiamy się na doborze środków, dzięki którym zrealizujemy cel. Na tym koncentrujemy swój wysiłek. Nasza uwaga skupia się jednak na bodźcach istotnych, pomijając te mniej ważne. Później podejmujemy pewne reakcje, które mogą ułożyć się w pewną sekwencję. Ostatnim akordem procesu motywacyjnego jest kontynuowanie ukształtowanej czynności.

Dwa rodzaje motywacji

Wyróżnia się dwa rodzaje motywacji: wewnętrzną i zewnętrzną. Motywacja zewnętrzna pojawia się wtedy, gdy działamy pod przymusem zewnętrznym (tak odbieramy to zachowanie), np. z obawy przed karą albo dla zdobycia pewnej nagrody.

Właśnie w ten sposób odbywa się motywowanie personelu. Zwykle korzyść ma charakter materialny. Pracownikowi oferuje się wyższą pensję, świadczenia pozapłacowe w postaci dofinansowania albo pełnego pokrycia kosztów prywatnej opieki medycznej, dostępu do obiektów sportowych, kulturalnych, kateringu i innych dóbr. Następnie przedstawia się informacja o zasadach otrzymania tejże nagrody. Przykładowo: doradca musi sprzedać pewną pulę kredytów, kont, debetów w rachunku, ubezpieczeń, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych powyżej określonego minimum.

O przejawach motywacji zewnętrznej można mówić także w przypadku rekrutowania topowych specjalistów w danej branży. Tym trikiem firmy odbijają sobie fachowców. Wówczas bonusy są standardowym składnikiem wynagrodzenia miesięcznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *