Pakiet OC AC jest tańszy niż kupowanie polis osobno

Podróżowanie autem jest bardzo wygodne. Jednak ma też swoje wady. Do tych ostatnich zaliczają się dość wysokie koszty posiadania i użytkowania samochodu. Czy chcemy, czy nie musimy je ponosić, ponieważ w najlepszym razie obniżamy komfort jazdy, w najgorszym – ryzykujemy mandatem i ogromnymi kosztami.

Kalkulator OC AC

W polskim prawie istnieje obowiązek posiadania przez właścicieli pojazdów polisy komunikacyjnej. Chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), które pokrywa finansowe skutki wyrządzonych przez nas jako użytkowników dróg szkód. Z tej polisy wypłaca się odszkodowania osobom i podmiotom, które doznały szkody w wyniku spowodowanego przez nas zdarzenia.

Maksymalna suma gwarancyjna wynosi 5 mln euro. Do tej kwoty odpowiedzialność za zniszczenia i uszczerbek na zdrowiu ponosi towarzystwo, które sprzedało właścicielowi auta polisę. Może więc on spać spokojnie, gdyby spowodował wypadek, w którym ktoś by ucierpiał.

Za brak OC grozi mandat. W zależności od rodzaju auta może on sięgnąć 3,2 tys. zł (pojazdy osobowe), 4,8 tys. zł (ciężarówki) albo 640 zł (inne). Dokładna wysokość zależy od okresu pozostawania bez ubezpieczenia. Czas ten liczony jest od dnia powstania obowiązku zawarcia umowy polisy komunikacyjnej przez właściciela samochodu: do 3 dni – 20 proc. maksymalnej kwoty, do 14 dni – 50 proc., powyżej 14 dni – 100 proc.

Gdy wyrządzimy szkodę innemu posiadaczowi auta, z naszego OC pokrywa się koszty jej usuwania. Za wydatki związane np. z wymianą drzwi czy wstawieniem szyby w naszym aucie musimy zapłacić sami, chyba że posiadamy dobrowolną polisę komunikacyjną zwaną autocasco.

Zalety AC

AC daje naszemu autu ochronę ubezpieczeniową przed zniszczeniami wywołanymi przez nas samych, siły przyrody, osoby trzecie, zwierzęta, przedmioty. Odszkodowanie z tytułu AC może być wypłacone również, gdy pojazd zostanie nam skradziony albo ulegnie zniszczeniu w stopniu kwalifikującym go jedynie do kasacji.

Zakup OC i AC jako osobnych ubezpieczeń generuje wysokie koszty. Lepiej kupować je razem w jednym towarzystwie. Najkorzystniejszą ofertę pakietu OC AC znajdziemy w internecie – dzięki tzw. kalkulatorom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *