Zmiana pracy a urlop

Zdarza się, że nieprzewidzianie zmuszeni jesteśmy do zmiany pracy. Zastanawiamy się wtedy co zrobić z naszym niewykorzystanym lub właśnie wykorzystanym urlopem wypoczynkowym? Jeśli w trakcie roku kalendarzowego pracownikowi ustaje stosunek pracy, to przysługuje mu u dotychczasowego pracodawcy w tym roku urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego…

czytaj więcej