Czy ekspansja zagraniczna start-upu jest możliwa? Jak ją zaplanować?

Nowe firmy wchodzące na rynek od razu poszukują możliwości rozszerzenia swojej działalności, chcą sprzedawać towary i usługi także poza granicami Polski. Ekspansja międzynarodowa to naturalny element rozwoju i sposób na większy i szybszy sukces. Pozostaje jednak pytanie, jak tego dokonać?

 

Rozszerzenie działalności wymaga dogłębnej analizy rynku, opracowania strategii, a także określenia swoich możliwości. Bez dobrego planu żadne nowo powstałe przedsiębiorstwo nie będzie w stanie osiągnąć zagranicznego sukcesu. Wejście na rynki zagraniczne to duże wyzwanie, ogrom pracy i konieczność posiadania rzetelnej wiedzy o sytuacji w danym kraju. Planując ekspansję zagraniczną, warto korzystać z doradztwa i pomocy firm specjalizujących się w tego rodzaju działaniach. 

Ekspansja zagraniczna – co najpierw?

Wejście na rynki zagraniczne to wizja przyszłości, którą chętnie snują polskie start-upy. Oznacza szybszy rozwój i często pozwala generować większe dochody. Jednak, aby było to możliwe potrzeba odpowiedniego przygotowania i sporo pracy. Ekspansja zagraniczna, zwłaszcza start-upów, jest procesem długim i żmudnym, jednak nie niemożliwym do zrealizowania. O czym muszą pamiętać firmy, które szykują się do podboju zagranicznych rynków? Pierwszym krokiem powinna być analiza rynku, na którym przedsiębiorstwo chce działać, a także ocena własnych możliwości. Ważne będą więc regulacje prawne obowiązujące w danym kraju, sposób prowadzenia współpracy biznesowej (jak prowadzone są negocjacje), kwestie finansowe, a także charakter i specyfika rynku. Start-up musi ocenić, czy jego produkty bądź usługi będą konkurencyjne, czy są pożądane, co wniosą, jaką wartość dodaną gwarantują, czy rynek w danym kraju rozwija się, czy jest to dobry moment, aby wkraczać tam ze swoją ofertą. Taka wiedza jest niezbędna, aby osiągnąć zamierzony sukces. Kolejny krok to już przygotowanie strategii działania, czy ma to być eksport pośredni, bezpośredni, czy może tworzenie produktów na zamówienie. 

Targi, fundusze unijne, programy szkoleniowo-doradcze

Proces pozyskiwania zagranicznych kontrahentów, partnerów biznesowych, wejścia na zagraniczne rynki może być prostszy, jeśli start-up skorzysta z możliwych narzędzi wsparcia, jak choćby programy szkoleniowo-doradcze. Spotkania z ludźmi posiadającymi wiedzę i doświadczenie biznesowe to nieoceniona pomoc, rozmowy ze strategiem umożliwiają znalezienie odpowiedniej drogi do sukcesu, a skorzystanie z funduszy unijnych gwarantuje pozyskanie środków na rozszerzenie działalności. Warto również pojawiać się na targach i konferencjach, by jak najwięcej rozmawiać z ludźmi i korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. Próbując podbić kolejny rynek, trzeba pamiętać, że ważna jest wiedza o danym kraju, kulturze, polityce i sposobie prowadzenia biznesu. Młodzi przedsiębiorcy mogą więc korzystać z pomocy Zagranicznych Biur Handlowych, które udostępniają analizy, raporty dotyczące konkretnego rynku, pomagają budować relację z lokalnymi firmami, a nawet organizują indywidualne spotkania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *