Jak zrealizować pomysł na biznes? Jakie kroki przedsięwziąć?

Pomysł na biznes to początek drogi do sukcesu. Aby go zrealizować, potrzebne są środki finansowe, a nierzadko wsparcie doświadczonego przedsiębiorcy. W szczególnie trudnym położeniu znajdują się start-upy, których działalność oparta jest na sporym ryzyku. Jak zrealizować pomysł na biznes i o czym pamiętać?

 

Start-up, czyli przedsięwzięcie innowacyjne zakłada wprowadzenie na rynek nowego rozwiązania, nie mającego jeszcze swojego odpowiednika. Takie całkiem nowe, czasem rewolucyjne pomysły trzeba chronić, tak, aby nie zostały skopiowane i przejęte, co oznaczałoby utratę przewag nad konkurencją. Ochrona takich rozwiązań możliwa jest między innymi dzięki patentom. Jak zdobyć patent, co można opatentować i jak się za to zabrać?

Start-up, czyli innowacyjny projekt

Start-up to działalność inna od pozostałych, bowiem opiera się na całkiem nowym pomyśle. Start-upowcy chcą wprowadzić na rynek całkiem nowy produkt, który często zdobywa miano wynalazku, jest oryginalny i niepowtarzalny. Wiadomo, że taki produkt trzeba chronić, a więc w pierwszej kolejności postarać się o patent. Co daje opatentowanie wynalazku? Przede wszystkim utrudnia kopiowanie rozwiązania przez inne podmioty, dzięki czemu start-up, który je wprowadził, nadal może być jedynym jego dostawcą. To zaś oznacza czerpanie korzyści z wprowadzenia własnego pomysłu. Patent można uzyskać, zgłaszając swój wynalazek do Urzędu Patentowego. Zasady otrzymania patentu są podobne na całym świecie, jednak ważne jest to, że patent obowiązuje w kraju, gdzie wynalazek został zgłoszony (w Polsce maksymalny okres obowiązywania ochrony to 20 lat). Kolejną ważną informacją dla start-upu jest to, że za ochronę należy wnosić stosowne opłaty, które zmieniają się każdego roku. Aby opatentować swój produkt, trzeba dopełnić formalności, a więc przygotować stosowną dokumentację, a następnie złożyć je w Urzędzie Patentowym. Również złożenie dokumentów wiąże się z wniesieniem jednorazowej opłaty. Pomysł na biznes można chronić również na inne sposoby.

Prawa autorskie, zastrzeżenia znaku towarowego

Oprócz zgłoszenia wynalazku do Urzędu, przedsiębiorca może zastrzec prawa autorskie, może również umieszczać w umowach klauzule o zachowaniu poufności lub o zakazie konkurencji. Sposobem chronienia swojego biznesu jest też zastrzeżenie znaków towarowych, loga firmy, jej nazwy. 

Ustawa o prawie autorskim mówi, iż odkrycia czy idee same w sobie nie są objęte ochroną, aby więc to zmienić, trzeba swój pomysł zrealizować twórczo. Jak powinna wyglądać taka realizacja? Pomysł trzeba zawsze opisać, narysować, czy też przygotować prototyp. Prawo będzie chronić pomysł, jeśli zostanie on utrwalony, zrealizowany. To ważne informacje, o których powinien pamiętać każdy twórca start-upu. Już na etapie pomysłu warto zadbać o jego zabezpieczenie, trzeba znaleźć najlepszą metodę na ochronę swojej idei. Jeśli zaczynasz realizować swój pomysł, potrzebujesz do tego współpracowników, inwestorów, podwykonawców, również weź pod uwagę możliwość ochrony pomysłu – podpisz umowę o zachowaniu poufności z każdym podmiotem osobno. Dzięki ostrożności i podjętym krokom Twój biznes będzie bezpieczny i chroniony przed konkurencją.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On