Złożona polska kultura biznesu

Polska to dość dziwny kraj.

Polska kultura biznesu nawiązuje nadal do PRL-u, do czasów, w których w firmach byli dyrektorzy z zawodu, a nie umiejętności oraz powołania, gdy nie szanowano pracowników. Druga kultura to kultura czasów dzikiego kapitalizmu, czyli brak poszanowania ludzi i dążenie wyłącznie do maksymalizacji zysku. Na te dwie kultury nakłada się kultura krajów starego kapitalizmu, czyli np. Niemiec, Szwecji czy Anglii. Zakłada ona poszanowanie pracowników, klientów i współpracowników firmy oraz tworzenie miejsca przyjaznego ludziom, a nie wyłącznie miejsca, w którym maksymalizowano wyłącznie zyski. Jest to doskonałe podejście, ale w Polsce nadal nie do końca popularne. Oddziały zagranicznych firm chętnie zatrudniały u siebie ludzi młodych, którzy nie mają jeszcze ukształtowanych nawyków. To doskonałe podejście, które na pewno spodoba się każdej osobie. Warto dbać o biznes z ludzką twarzą. Niestety, w Polsce nadal to podejście nie jest bynajmniej dominujące.

Czy warto współpracować i rozwijać firmę?

W firmach państwowych dominuje kultura z czasów PRL-u, w nowych firmach ścierają się wpływy dwóch lub trzech kultur. Nowoczesną kulturę biznesu przyniosły do Polski zagraniczne firmy. I one mają najlepszy wizerunek, dbają o CSR, czyli Corporate Social Responsibility (Społeczną Odpowiedzialność Biznesu). Ich rola jest ważna, ponieważ w pewien sposób cywilizują firmy starego typu i wpływają na nie pozytywnie. Nie mogą jednak przełamać nawyków sprzed lat. Nie każda polska firma jest kreatywna, nie każda promuje kreatywność pracowników. W firmach często dostrzega się słabą jakość pracy zespołowej. Nad tym należy pracować. Szefowie mają wpływ na kulturę firmy, na traktowanie pracowników i przepływ informacji, czyli komunikację wewnętrzną w firmie. Warto zatem o tym rozmawiać, kształcić szefów i zmieniać podejście do kultury firmy. Aura w firmie ma wpływ na pracę – gdy atmosfera jest przyjazna, a w firmie nie ma mobbingu czy nierównego traktowania pracowników to przekłada się na jakość pracy wielu osób. Obecnie Polska jest nadal na swoistym rozdrożu między starą a nową kulturą biznesu.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On