Czy gospodarka Ukrainy może nas jeszcze zaskoczyć?

Chociaż gospodarka Ukrainy powoli wychodzi na prostą, tempo jej wzrostu nadal jest zbyt słabe i nieodczuwalne dla społeczeństwa. Czy zatem w najbliższych latach Ukraińców czeka bieda, czy też tamtejsza gospodarka jest w stanie zaskoczyć Europę? Zdaniem ekonomistów wiele zależy od podjętych działań oraz reform gospodarczych.

Kierunek Unia Europejska

Po upadku Związku Radzieckiego społeczeństwo na Ukrainie było podzielone. Część osób pragnęła szybkiego otwarcia na zachód, część uznawała, że lepsza dla kraju będzie współpraca z Rosją. Obecnie po ataku Rosji na wschodnią Ukrainę, w kraju tym dominują nastroje antyrosyjskie i chęć szybkiego wstąpienia do Unii Europejskiej. Chociaż droga Ukrainy do Unii Europejskiej jest jeszcze bardzo daleka, wydaje się, że osoby rządzące krajem są zdeterminowane do wprowadzenia reform, które datę akcesji znacznie przyspieszą. Jeżeli w kraju uda się przeprowadzić zmiany systemowe zalecane przez Unię Europejską może okazać się, że tamtejsza gospodarka stanie się atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Gdy uda się przekonać inwestorów do tego, że warto inwestować na Ukrainie, do kraju może napłynąć kapitał, który przyczyni się do dynamicznego rozwoju kraju.

Największe problemy

Aby jednak to się stało, konieczne jest przede wszystkim uporanie się z wszechobecną korupcją. Istotne znaczenie ma również ograniczenie wpływu oligarchów na politykę kraju i demonopolizacja najważniejszych gałęzi gospodarki. Niezwykle ważny dla Ukrainy jest również wybór określonego kierunku rozwoju. W czasach Związku Radzieckiego znaczna część terenów należących do Ukrainy była silnie uprzemysłowiona. Zdaniem ekonomistów obecnie inwestowanie w upadający i przestarzały przemysł nie ma sensu, a Ukraina powinna postawić na rolnictwo. Znaczne inwestycje w rolnictwo mogłyby w krótkim czasie przyczynić się do szybszego wzrostu gospodarczego i stać się kołem zamachowym ukraińskiej gospodarki. Przy odpowiednio prowadzonej polityce za kilkanaście lat Ukraina mogłaby stać się agrarnym supermocarstwem eksportującym na rynki zachodnie ogromne ilości wysokiej jakości produktów rolnych. Podsumowując, gospodarka Ukrainy ma ogromny potencjał i tylko od Ukraińców zależy czy uda się go uwolnić i zaskoczyć świat.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On