Faktoring eksportowy dla małych firm

Faktoring eksportowy to coraz popularniejszy rodzaj faktoringu, wybierany przez wiele polskich firm, które wysyłają swoje towary i usługi za granicę. Dzięki faktoringowi eksportowemu klienci odnotowują znaczny wzrost bezpieczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu środków obrotowych wewnątrz przedsiębiorstwa.

 

Faktoring eksportowy – na czym polega?

 

Faktoring eksportowy to rozwiązanie polecane firmom, których zasięg działalności przekracza granice państwa. Faktoring eksportowy pozwala na finansowanie sprzedaży towarów i usług za granicę, traktowanych jako działalność eksportowa. Na płaszczyźnie finansowej, faktoring eksportowy działa podobnie jak faktoring dla firm działających na terenie Polski, choć dostarcza również dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców.

 

Kluczowe w tym zakresie jest przede wszystkim wsparcie w postaci weryfikacji zagranicznego partnera handlowego. Za pomocą nowoczesnego instrumentu finansowego, jakim jest faktoring eksportowy, klienci zyskują zdecydowanie krótszy czas oczekiwania na gotówkę na koncie, co umożliwia m.in. rozwój firmy i terminową spłatę należności wobec ZUS, US, pozostałych partnerów biznesowych, czy spłatę wynagrodzeń, rat leasingowych i innych zobowiązań.

 

Faktoring eksportowy pozwala na otrzymanie środków finansowych z tytułu eksportu towarów i usług już w dniu ich sprzedaży, dzięki czemu międzynarodowy handel staje się o wiele bardziej prosty w realizacji. Faktorzy, czyli instytucje świadczące usługi faktoringowe, niejednokrotnie podejmują się wykupywania wszystkich wierzytelności handlowych, które są realizowane przez importerów, dzięki czemu przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu mają szansę na dynamiczny rozwój.

 

Faktoring dla małych firm eksportowych – jak działa w praktyce?

 

W obecnych czasach nie trzeba być dużym holdingiem, by osiągać zyski z tytułu eksportu towarów i usług. Za pomocą Internetu i nowoczesnych kanałów sprzedaży, nawet mikrofirmy mogą konkurować z dużymi graczami, dostarczając potrzebne rozwiązania partnerom z całego świata.

 

Aby skorzystać z faktoringu eksportowego, należy nawiązać transakcję kupna-sprzedaży na płaszczyźnie międzynarodowej. Po wystawieniu faktury przez importera, klient przekazuje jej kopię do faktora i na jej podstawie dochodzi do przekazania zaliczki za dokonaną transakcję. W momencie uregulowania płatności przez importera, faktor przekazuje pozostałą część kwoty faktury na konto klienta.

 

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On