Jak napływ imigrantów może wpłynąć na gospodarkę?

Uchodźcy w Europie i ich masowy napływ sprawili, że obecnie należy mówić o kryzysie migracyjnym na kontynencie. Mimo że ludzkość zmienia miejsce zamieszkania od wieków, to ostatnie dwa lata (2015- 2016) to wzmożony napływ uchodźców i migrantów do państw Unii Europejskiej, na który (jak się okazało) nie były one przygotowane.

 

W ostatnich latach uchodźcy w Europie to głównie uciekający przed wojną Syryjczycy. Nie brakuje jednak osób innych narodowości, które wyjeżdżają z rodzinnego kraju w poszukiwaniu “lepszego życia”. Czy kryzys migracyjny odbije się na gospodarce? Już teraz widoczne są pierwsze symptomy nowej sytuacji Europy.

 

Polityka UE w sprawie uchodźców w Europie

 

Unia Europejska musiał wprowadzić szereg nowych regulacji, aby uchodźcy w Europie otrzymali właściwą pomoc, zwłaszcza kobiety i dzieci, które stanowią bardzo liczną grupę. Trzeba mieć na uwadze, że nie każdy obcokrajowiec, ubiegający się o azyl na naszym kontynencie, ucieka przed terrorem i wojną. Wielu z nich przybywa w poszukiwaniu lepszych warunków do życia. To tzw. migranci ekonomiczni, którzy często nie chcą mieć legalnego zatrudnienia, ale interesuje ich prawo korzystania z socjalnych zasiłków i pomocy. Te osoby są objęte szczególną uwagą, ponieważ przebywają na terenie wielu państw nielegalnie. Jeśli nie mają uzasadnionego prawa do ochrony – wówczas organizowany jest ich powrót, a przynajmniej podejmowane są tego typu próby.

Sytuacja jest skomplikowana i oczywiście odbija się na gospodarce wielu krajów, w tym Polski jako członka Unii Europejskiej. Uchodźcy próbują dostać się do Europy nielegalnie, stąd wielu z nich ginie na morzu. Wielu płaci za “przerzut” zorganizowanym grupom przestępczym. Ci, którym udało się przedostać do wybranego kraju, zostają objęci opieką socjalną, nawet jeśli będą musieli wrócić do kraju.

 

Uchodźcy w Europie – obciążenie czy stymulacja gospodarki?

 

Zapewnienie im godnych warunków bytu jak i wzmocnienie kontroli (zwłaszcza tzw. zielonej granicy), a także nakłady finansowe na służby, które dbają o bezpieczeństwo (wśród uchodźców próbują przedostać się również osoby podejrzane o terroryzm) stanowią znaczne obciążenie dla budżetów wielu państw. Szczególnie mocno doświadczyły tego Włochy i Węgry.

Niektórzy specjaliści od ekonomii podkreślają, że napływ uchodźców gwarantuje wzmocnienie siły roboczej i widzą w tym zjawisku szansę na dalszy rozwój Europy, zwłaszcza państw rozwiniętych o stabilnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej jak Niemcy, Dania i Szwecja. Tamtejsze rządy nie odnotowały spowolnienia rozwoju gospodarki, a wręcz przeciwnie – m.in. zmniejszyło się bezrobocie. Nie można jednak zaprzeczyć, że bardzo obciążone są systemy socjalne, odpowiedzialne za zagwarantowanie migrantom podstawowych warunków do życia. Jest to temat, który nadal budzi wiele kontrowersji – mimo że sytuacja napływu uciekinierów z innych państw wygląda na ustabilizowaną, należy nadal bacznie obserwować to, co dzieje się w innych państwach.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On