Katowice staną się centrum biznesowym?

Centra usług dla biznesu w Katowicach

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych oszacował, że w Katowicach co roku powstaje 6 nowych centrów usług biznesowych. Oznacza to, że oferty pracy Katowice mają nie tylko w dotychczas popularnych branżach, coraz więcej ogłoszeń dotyczy pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Rośnie też nowoczesna powierzchnia biurowa. Wynikiem rozwoju miasta w tym kierunku jest zwiększenie liczby miejsc pracy o kilkaset rocznie.

Katowice mogą stać się centrum biznesowym, ponieważ aglomeracja katowicka jest ważnym ośrodkiem akademickim, gospodarczym i kulturalnym w Polsce. W tej aglomeracji miejskiej żyje około 2 milionów osób. Zasoby ludzkie są mocną stroną biznesu, nie inaczej jest w tym przypadku. Katowice i sąsiednie miasta mają na tyle rozwinięte zaplecze naukowe i badawcze, że są w stanie zaspokajać potrzeby biznesu rozwijającego się w aglomeracji i poza nią.

W ostatnich latach widoczny jest dynamiczny rozwój w Katowicach usług dla biznesu. Powstają nowe centra badawczo-rozwojowe, a także centra usług wspólnych i centra specjalizujące się w outsourcingu pracowniczym. Nie brakuje też centrów usług IT, które są niezbędne do rozwoju nowoczesnego biznesu.

Praca w Katowicach w związku z rozwojem sektora usług biznesowych

Rozwój sektora usług biznesowych w Katowicach przekłada się na liczbę miejsc pracy i kształtuje rynek pracy w całej aglomeracji katowickiej. Blisko 20000 pracowników jest zatrudnionych w centrach usług biznesowych, a prognozuje się, że liczba ta jeszcze wzrośnie w kolejnych latach. Zapotrzebowanie rynku pracy w dużym stopniu pokrywają młodzi wykształceni absolwenci uczelni i szkół wyższych działających w aglomeracji katowickiej.

Poszukiwani są kandydaci do pracy z wiedzą techniczną (zwłaszcza do pracy w obszarze IT), biznesową (ekonomiści i finansiści) i posługujący się językami obcymi (zwłaszcza angielskim i niemieckim, ale też hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, portugalskim i językami skandynawskimi). Pracodawcy poszukują osób specjalizujących się m.in. w technologiach teleinformacyjnych, z wykształceniem wyższym technicznym (inżynierów) i biznesowo-administracyjnym.

Nie tylko w Katowicach, ale w całej Polsce powstaje co roku wiele centrów usług biznesowych. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) prognozuje, że rynek ten może w kolejnych latach wyhamować przez ryzyka związane z zasobami ludzkimi i z prawem.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On