Procenty w Polsce

Jako stopę procentową określa się ilość pieniędzy jaką otrzyma ich właściciel jeśli przez pewien okres czasu pozwoli innemu podmiotowi korzystać ze swoich środków pieniężnych (określanych mianem kapitału). Często, na przykład przez banki przy udzielaniu pożyczek lub umożliwieniu założenia lokaty, określana jest jako oprocentowanie. Zwykle jej wartości liczone są w skali roku.

Lokata a pożyczka w banku

Stopy procentowe oferowane w bankach bardzo się od siebie różnią. Głównie jest to za sprawą tego jaką usługę wybiera klient. W przypadku zaciągania kredytu lub pożyczki stopa procentowa wynosi zwykle ponad 10% w skali roku. Przy zakładaniu lokat zwykle jest to ledwie ponad 1%. Jest to więc bardzo duża różnica szczególnie jeśli chodzi o ilość pieniędzy jaką zamierza zarządzać klient i ich późniejsze koszty.

Stopa procentowa stopie procentowej nie równa

Używając określenia stopa procentowa nie sposób jest zorientować się, który dokładnie rodzaj ma się na myśli. Wśród nich występują między innymi stopy banku centralnego, przy których Rada Polityki Pieniężnej ustala jaka jest ich wielkość, stopy rynkowe, szacujące wysokość oprocentowania pożyczek i depozytów pomiędzy bankami, lub po prostu oprocentowanie w banku przy kredytach i lokatach.

Stopy procentowe NBP

Są one charakterystycznym narzędziem. Używa się ich do stabilizowania wielkości pieniędzy jaka jest w obiegu. Ich ustalona wartość ma swoje odbicie przy określaniu wysokości pozostałych rodzajów ogólnych stóp procentowych. Wśród stóp procentowych NBP znajdują się stopy:

  • referencyjna,
  • lombardowa,
  • depozytowa,
  • redyskontowa.

Na tym zwykle kończy się wymieniać jakich stóp używa NBP, ale warto jeszcze wspomnieć, że istnieje coś takiego jak stopa dyskonta weksli.

Stopy procentowe są bardzo ważne w świecie gdzie non stop dokonywane są wszelkie transakcje pieniężne. Ich istnienie zapewnia stabilność na rynku finansowym oraz możliwość sprawiedliwego zarządzania swoim kapitałem względem innych podmiotów podległych tym samym stopom procentowym.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On