Prokurent – kto to i jakie ma zadania?

Większość firm posiada swój własny zarząd, który odpowiada za prowadzenie i ogólny nadzór kwestii dotyczących firmy. Nie zawsze jednak wybrani członkowie zarządu są w pełni możliwości, by dopełnić wszelakie, nawet najbardziej skomplikowane formalności o podłożu prawnym. W przypadku takim zdarza się, że zarząd zwołać może specjalne zebranie, w trakcie którym ustalą, że przyjmą do swojego grona osobę potocznie nazywaną prokurentem, czyli pewnego rodzaju pełnomocnika.

Kto może pełnić funkcje prokurenta?

Funkcja prokurenta należy do wyjątkowo trudnych i nie może podjąć się jej każdy z nas. W celu pełnienia tego stanowiska powołać można jedynie osoby fizyczne – czyli takie, które posiadają pełne zdolności prawne. Mówiąc mniej skomplikowanie – osobą taką może zostać jedynie jednostka, która w trakcie swojego życia nie ma istotnych konfliktów z prawem oraz nie jest ubezwłasnowolniona. Osoba, która chce starać się o tytuł prokurenta powinna być ponadto pełnoletnia i nie może należeć do jakiejkolwiek z komisji rewizyjnych.

Wybór i zadania prokurenta

Wybór osoby, która pełnić będzie funkcje prokurenta zależy tylko i wyłącznie od zarządu i od tego, co ustalą na zwołanym zebraniu. Odwołać takiego prokurenta może natomiast każdy, nawet jeden członek zarządu. Oznacza to więc, że jeśli działania prokurenta nie satysfakcjonują danej jednostki, jeden z członków zarządu może go bez żadnych konsekwencji odwołać. Forma odwołania nie jest tak naprawdę określona i jedynym wymogiem jest to, aby odwołanie takie było zrozumiałe dla wybranego prokurenta. Do głównych zadań tego organu należą przede wszystkim te z działań, które są w szczególności uwzględnione w kodeksie cywilnym. Mowa w nim między innymi o tym, że prokurent musi wykonywać zadania, które w żadnym stopniu nie obciążą ani nie „pogrążą” działania zarządu. Sankcją, która wynika z braku spełniana określonych warunków przez prokurenta prowadzić może jedynie do kary, która spoczywać będzie na ramionach zarządu. Oznacza to tyle, że to tak naprawdę zarząd odpowiada za niedopatrzenia prokurenta.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On