Spekulacja

Kupno, czy sprzedaż określonych usług to szereg motywów transakcyjnych, które wiążą się z przekazywaniem określonych dóbr osobie, która wykupuje je za określone kwoty pieniężne. Nie zawsze jednak proces ten jest tak prosty i oczywisty, jak mogłoby nam się wydawać. Nieco inaczej jest bowiem w kwestii spekulacji – która jest jednym z podstawowych motywów procesu kupna – sprzedaży danych usług. Jej głównym celem jest zrealizowanie (osiągnięcie) pewnego, określonego wcześniej dochodu poprzez wnikliwą analizę i obserwację zmian cenowych pewnych towarów bądź usług.

Spekulacja, czyli ryzyko

Mimo, że wielu z nas słowo spekulacja kojarzy się jedynie z dość filozoficznymi wywodami, w których występuje i w których niektóre podmioty coś „spekulują”, czyli – czegoś domniemają w języku arbitrażu oznacza motyw ściśle powiązany z podejmowaniem dość dużego ryzyka. Faktem jest bowiem, że podstawową funkcją rynków opierających się na finansach są tak zwane transfery ryzyka istnienie osób, które dokonują takich spekulacji jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania. Osoby takie pomagają bowiem tym z nas, którzy chcą poczuwać się do jak najmniejszego ryzyka, przez co nazywani są często spekulatorami ryzyka.

Czy spekulacja jest dobra?

Mówiąc o spekulacji nie możemy tak naprawdę określić tego, czy jest to zjawisko pozytywne, czy negatywne. Faktem jest jednak, że niegdyś elementy spekulacji były agresywnie tępione przez władze i uważane za coś bardzo niestosownego i niszczącego państwo. Nawet w okresie okupacji niemieckiej wydane zostały specjalne dekrety, mówiące wyraźnie o tępieniu procesów mających na celu spekulację. W Polsce dekret taki wprowadzony został w połowie XX wieku – mimo, że obowiązywał przez kilkanaście lat, uchylono go na schyłku wieku XX. Mimo, że spekulacja nie jest tak naprawdę zjawiskiem negatywnym, tamtejsze władze widziały w niej olbrzymie zagrożenie dla całego państwa, a na terenach polskich uznawano, że jest to zjawisko, które szczególnie nie sprzyja producentom i nabywcom rolnym.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On