Spółka akcyjna

Mówiąc najpotoczniej, spółką akcyjną nazwać możemy wolnorynkowy kapitał, czyli inaczej tak zwaną wolnorynkową spółkę kapitałową. Spółka taka w głównej mierze opiera się na czynnym obiegu określonych akcji, które są w rękach i obiegu akcjonariuszy. Zazwyczaj taki kapitał zakładowy składa się z finansów, które zostały „włożone” w spółkę przez jej założycieli, którzy poprzez wniesienie ten wpłaty stają się współwłaścicielami spółki.

Założenia spółki akcyjnej

Spółka akcyjna posiada pewne założenia. Jednym z nich jest niezaprzeczalny fakt, że w momencie zawiązania i przystąpienia do takiej spółki, co nazwać można również objęciem akcji przez wspominanych już akcjonariuszy powstaje tak zwana spółka akcyjna, którą określa się mianem spółki akcyjnej w organizacji. Spółka akcyjna jest ponadto tworem, który posiada własną osobowość prawną – staje się tak w momencie wpisania jej do rejestru przedsiębiorstw. Rejestr taki jest miejscem, które stanowi pokaźną część Krajowego Rejestru Sądowego, który jest prowadzony przez sądy gospodarcze. Ówcześnie, w Polsce spółki akcyjne działają na zasadach, ściśle określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. W wypadku takim kapitał, nazywany kapitałem zakładowym wybranej spółki akcyjnej dzielony jest na kilka lub kilkanaście akcji, z czego każda z nich przyjmować musi identyczną wartość. Warto wspomnieć o tym, że tego typu akcje mogą być notowane – co oznacza, że można jednocześnie nabyć je i sprzedać na giełdzie. 

Czy można rozwiązać spółkę akcyjną?

Spółka akcyjna jest tworem o osobowości prawnej, który można rozwiązać. Aby doszło do rozwiązania spółki akcyjnej musi dojść jednak do sytuacji, w której doszło do upadłości, czyli bankructwa danej spółki. Stać może się tak również w momencie, gdy ustaliło tak walne zgromadzenie – dochodzi wtedy do natychmiastowego rozwiązania spółki. Zdarza się również, do rozwiązania spółki akcyjnej dochodzi wskutek nieprzewidywalnych przyczyn, które zapisane zostały w Kodeksie Spółek Handlowych – jest to jedna z częstszych przyczyn rozwiązywania się spółek akcyjnych.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On