Stopa referencyjna

Mówiąc najprościej, stopą referencyjną nazwać możemy rentowność ekwiwalentu przeliczanego na bony pieniężne, która jest emitowana przez Narodowy Bank Polski. Sytuacja taka ma miejsce podczas podstawowych i profilaktycznych operacji, które dokonują się na otwartym rynku. W większości przypadków operacje takie opierają się na zakupie pewnej ilości krótkoterminowych ekwiwalentów pieniężnych, najczęściej w postaci bonów. Dzieje się tak w celu przywrócenia płynności, systematyczności i równowagi, szczególnie ważnej dla sektora bankowego. W Polsce stopa taka należy do podstawowych stóp, które zostają ustalane od lutego 1998 za pośrednictwem Rady Polityki. Warto wspomnieć również o tym, że od rok 2015 stopa ta wynosi jedynie 1.5 % co jest zjawiskiem niespotykanym, gdyż jest to jedna z najniższych wartości w historii.

Na czym polega stopa referencyjna?

Jak już wspomnieliśmy, stopa referencyjna jest ogółem rentowności ekwiwalentów przeliczanych na bony pieniężne. W skrócie działa to tak, że bank, centralny w trakcie operacji i prostych transakcji może skupować lub sprzedawać krótkoterminowe papiery skarbowe. Bank podejmuje takie działania tylko i wyłącznie w celu przywrócenia odpowiedniego balansu na rynku. W większości przypadków operacje takie wpływają na znacznie wyższe oprocentowanie tak zwanych depozytów na rynku bankowym.

Jak wygląda polityka pieniężna?

Mówiąc o stopie referencyjnej warto wspomnieć przede wszystkim o tym, że takie podstawowe stopy ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej, która realizuje transakcje w obrębie tak zwanych banków komercyjnych. Można ją w sposób zrozumiały określić jako jeden z podstawowych instrumentów polityki pieniężnej, za której realizację odpowiada Narodowy Bank Polski. Poziom stóp procentowych ma ponadto ogromny wpływ na to, jaka wystąpi wysokość oprocentowania transakcji, które realizowane są na rynku depozytowym. Wzrost jednych stóp procentowych niesie za sobą wzrost kolejnych, co może być pewnego rodzaju błędnym kołem prowadzącym do znacznych podwyżek w gospodarce.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On