Szara strefa jako źródło przestępczości

Szara strefa z wyboru

Mimo wielu zróżnicowanych determinantów dla uczestnictwa w szarej strefie, niewątpliwie jednym z głównych powodów podejmowania pracy nierejestrowanej jest świadomy wybór w celu uniknięcia opodatkowania. Dotyczy to zarówno pracowników jak i pracodawców. Tego rodzaju przestępczość odzwierciedla stan prawny państwa i funkcjonalność fiskalną systemu podatkowego. 

Zadania państwa

Rolą państwa jest ustanowienie i stałe doskonalenie norm prawnych i szczegółowych przepisów, które powinny ograniczać i niwelować przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz szarą strefę gospodarczą. Obecność szarej strefy w przestrzeni publicznej, bardzo często w sposób półoficjalny, prowadzi do nieustających negatywnych zmian w działalności gospodarczej, przede wszystkim w obszarze uczciwej konkurencji. Żadna firma, która wywiązuje się uczciwie z nakładanych na nią obciążeń podatkowych nie poradzi sobie na wolnym rynku wobec nieuczciwej konkurencji. Prowadzi to nieuchronnie, albo do wielkich kłopotów finansowych firmy, albo do przystąpienia , przynajmniej w części do szarej strefy nieopodatkowanej produkcji oraz usług.

Rynek szarej strefy

Do szarej strefy najczęściej przystępują firmy, które określamy jako wątpliwie uczciwe. Firmy o słabym wyposażeniu technicznym, gromadzące pracowników często wykluczonych społecznie, zatrudniające nielegalnych emigrantów, czy też z więzienną przeszłością. Szara strefa rynku pracy jest pożywką dla nielegalnej działalności, tworzenia się kryminalnych związków, dziwnych zależności i niejasnych układów. Szara strefa jest hamulcowym postępu, koncentruje wokół siebie osoby o najniższych kwalifikacjach zawodowych. Tworzy się środowisko dla działalności zorganizowanych grup przestępczych. Funkcjonowanie szarej strefy opóźnia rozwój gospodarczy, utrudnia podejmowanie działań innowacyjnych, prowadzi do rozszerzania granicy technologicznej pomiędzy państwami. De facto powoli, ale nieuchronnie przyczynia się do spowolnienia rozwoju i alienacji takiego ustroju.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On