Transport odpadów – dlaczego jest ważny?

Transport odpadów – dlaczego jest ważny?

 

Procesy logistyczne związane z gospodarowaniem odpadami są bardzo istotne z wielu względów. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę kwestie dotyczące transportu odpadów niebezpiecznych. Ich właściwy i zgodny z restrykcyjnymi przepisami przewóz to ograniczone do minimum ryzyko związane z przedostaniem się toksycznych substancji do środowiska.

 

Efektywne gospodarowanie odpadami

 

Transport odpadów jest procesem sankcjonowanym ściśle określonymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. W roku 2017 została ona uzupełniona o nowe zapisy. W przypadku transportu odpadów niebezpiecznych stosowane są zapisy zawarte w Europejskiej Umowie ADR.

 

Przewozem odpadów mogą zajmować się jedynie podmioty, które uzyskały stosowne pozwolenia. W celu zdobycia niezbędnych dokumentów konieczne jest złożenie wniosku do starosty. Zezwolenie nie jest konieczne, gdy transport odbywa się na terenie przedsiębiorstwa oraz w przypadku gdy dotyczy osób fizycznych (transport na własny użytek) i jednostki organizacyjne, które nie są przedsiębiorcami. Warto również zaznaczyć, że podmiot prowadzący działalność polegającą na transporcie odpadów jednocześnie nie jest ich właścicielem.

 

Gospodarowanie odpadami – logistyka – korzyści

 

Dobrze rozplanowania logistyka sprzyja:

  • optymalizacji tras,
  • efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni ładownych pojazdów przeznaczonych do transportowania odpadów,
  • organizacji stacji przesypowych,
  • dostosowaniu pojemników do transportu określonych rodzajów odpadów,
  • zmniejszeniu kosztów transportu.

 

Rozwiązania logistyczne przyczyniają się do zmniejszenia zasobów wykorzystywanych do transportowania odpadów, tym samym poprawiając przepływowość tzw. łańcucha usuwania, ma to bezpośredni wpływ na integrację wszystkich działań i znaczne obniżenie kosztów. Przy optymalizacji wszystkich etapów transportu odpadów możliwe jest doprowadzenie do sytuacji, w której gospodarka odpadami finansuje się sama.

 

Podstawową zaletą działań logistycznych jest ich interdyscyplinarność. Czerpiąc wiedzę z zakresu innych dziedzin nauki i praktyki gospodarczej pozwala na spójne połączenie wszystkiego w jeden efektywnie funkcjonujący system. Skuteczność działania tego systemu opiera się na sposobie gromadzenia odpadów, ich selekcji oraz doborze optymalnych tras wywozu, a także wykorzystywanych w tym celu pojazdów.

 

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On