Zarządzanie pieniędzmi i instrumentami finansowymi firmy w rękach specjalistów – asset management

Zarządzanie swoim majątkiem można zlecić doświadczonym ekspertom w dziedzinie finansów – na tym polega usługa asset management. W ramach udzielonego pełnomocnictwa licencjonowani doradcy inwestycyjni zarządzają aktywami zgodnie z uzgodnioną wcześniej strategią inwestycyjną.

Zarządzanie aktywami w asset management – zasady

Usługa asset management polega na udzieleniu pełnomocnictwa do zarządzania aktywami ekspertom z dziedziny finansów. Ci fachowcy działają na rzecz klienta zgodnie z obraną przez niego strategią inwestycyjną, zarządzając jego majątkiem. W ramach asset management można korzystać z różnych instrumentów finansowych dopasowanych do obranej strategii inwestycyjnej.

Asset management daje dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów, a także pozwala zaoszczędzić czas i energię potrzebne do samodzielnego zarządzania majątkiem.

Strategie zarządzania aktywami

W asset management w zależności od wyboru firmy świadczącej tego typu usługi można wybrać strategię zarządzania aktywami, wedle której będą działać eksperci zarządzający majątkiem. Doradcy inwestycyjni pomagają dopasować strategię do profilu inwestora. Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim dwa czynniki – poziom akceptowanego ryzyka inwestycji oraz oczekiwania wobec stopy zwrotu, czyli oczekiwaną wysokość zysków.

Specjaliści zarządzający aktywami mogą nabywać i zbywać różne instrumenty finansowe, planować strategie długo- lub krótkoterminowe i reagować zgodnie ze swoim doświadczeniem na zmiany na rynku oraz działać, sugerując się koniunkturą. Dzięki wiedzy i doświadczeniu finansistów, usługa asset management zapewnia bezpieczne (w porównaniu do zarządzania aktywami przez laików) i przejrzyste zarządzanie majątkiem.

Warunki korzystania z usługi asset management

Asset management to usługa skierowana do zamożnych klientów. Żeby zlecić zarządzanie aktywami licencjonowanym doradcom finansowym z doświadczeniem, należy dysponować kapitałem w wysokości co najmniej 2 milionów złotych (rzadziej wystarczy 1 milion złotych, częściej minimalna kwota sięga 3, a nawet 5 milionów złotych).

Z usługi mogą skorzystać klienci indywidualni i firmy, w tym także spółki państwowe, samorządy i inne podmioty dysponujące minimalnym wymaganym kapitałem.

Ustalenie strategii indywidualnej w asset management dostępne jest dla klientów indywidualnych posiadających co najmniej 10 milionów złotych.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On