Zwolnienie grupowe

Mimo, że problem bezrobocia z roku na rok jest coraz bardziej odległy do dziś nie brak wśród nas osób, które mają poważny problem ze znalezieniem pracy. Mowa tu o stanowisku, które byłoby w pełni odpowiadające ich osobistym preferencjom, a nie jedynie miejscem pracy, do którego przychodzić będziemy z nieukrywanym rozgoryczeniem. Do dziś jednak zdarzają się sytuacje grupowych zwolnień z pracy, które są udręką szczególnie dla osób, które posiadają zobowiązania finansowe wobec banku. Nie każdy pracodawca może jednak dokonać takiego zwolnienia – faktem jest bowiem, że istnieje kilka przepisów, które muszą być zachowane, aby do takiego zwolnienia mogło dojść.

Kiedy może nastąpić zwolnienie grupowe?

Mimo, że niekiedy pracodawca straszy swoich pracowników tak zwanym zwolnieniem grupowym, nie zawsze w świetle prawa może to zrobić. Faktem jest bowiem, że aby zwolnienie grupowe mogło dojść do skutku pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20-stu pracowników. Może się tak stać w okresie, który nie przekraczającym 30 dni dochodzi do tak zwanej redukcji zatrudnienia. Pracodawca może dokonać tego w sposób przystępnych dla obu stron, czyli za porozumieniem stron lub – z przyczyn, które nie dotyczą pracowników danej placówki. W przypadku, gdzie firma nie liczy przynajmniej 20-stu osób nie może dojść tak naprawdę do zwolnienia grupowego, choć zdarza się, że w sytuacjach takich pracownicy zwalniani są stopniowo.

Zwolnienie grupowe i co dalej?

Zwolnienie grupowe nie należy do najprzyjemniejszych czynności wobec pracownika, który był oddany danemu zakładowi pracy i z odpowiednią należytością wykonywał powierzone mu zadania. Warto wspomnieć tu o ważnej kwestii odprawy celnej, która przysługuje pracownikom, którzy przepracowali określoną liczbę miesięcy. Jednomiesięczna odprawa należy się wszystkim pracownikom, którzy u danego pracodawcy byli zatrudnieni krócej niż 2 lata, dwumiesięczna pracownikom pracujących w danym zakładzie do ośmiu lat, a trzymiesięczna tym z nas, którzy z zakładem pracy byli związani ponad 8 lat.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On